Pèrgola Plaça de l'Espolsada. Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

  • Localització: Les Franqueses del Vallès
  • Superfície: 703 m²
  • Any del projecte: 2010

Es tracta del projecte de construcció d’una pèrgola amb incorporació de plaques fotovoltàiques i adequació de les instal·lacions a la Plaça de l’Espolsada de Les Franqueses del Vallès.
Al ser una zona coberta dins de la plaça podrà donar servei a multitud d’activitats per la ciutadania. L’implantació de només 10 pilars metàl·lics amb grans llums li dona la versatilitat necessaria per a acollir qualsevol tipus d’esdeveniment.
Les obres s’han iniciat el 18 de novembre i a aquest ritme en una setmana estarà l’obra concluïda.
L’estructura es basa en una serie d’encavallades metàl·liques ortogonals entre si per fer les dues aigües amb cumbrera inclinada. Com es pot veure la forma de la coberta es singular, assemblant-se a una ala-delta. La major problemàtica d’aquesta estructura es la succió del vent, ja que es tracta d’una pèrgola amb una morfologia no tipificada en el codi tècnic. Aixó se li suma la impossibilitat d’implantar diagonals d’arriostrament.
La solució es a base de pilars de gran inèrcia en ambdues direccions, HEB per a les encavallades i IPE’s per a les bigues secundaries i corretges.
La fonamentació es a base de 10 encepats d’un pilot cadascun arriostrats entre ells mitjançant bigues trava