Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Les Franqueses del Vallès (Barcelona)