Serveis estructurals

Gràcies al nostre equip multidisciplinar, dissenyem, resolem i dimensionem tot tipus d'estructures, des de petits elements estructurals fins a projectes de gran escala

Edificis residencials

 • Estructures i forjats de tot tipus
 • Elements prefabricats i pretesats
 • Materials convencionals (acer, formigó, mixtes, fusta)
 • Rehabilitacions, reforços i reformes
 • Noves solucions tècniques i materials

Industrial: edificis i elements

 • Estructures prefabricades (experiència amb gran nombre de sistemes del mercat)
 • Estructura metàl·lica de grans llums
 • Optimització de fonaments per a estructures
 • Paviments industrials (convencionals i amb fibres)
 • Elements singulars (dipòsits, bancades, altells, etc.)

Fonaments i contenció de terres

 • Fonamentació (des de superficial a profunda)
 • Solucions especials i singulars
 • Recalçaments i intervenció en elements existents
 • Estabilització i contenció de terres.

Informes i auditories estructurals

 • Optimització i revisió de projectes
 • Informes de solidesa i aptitud estructural
 • Peritatges

Assessorament en Obra

 • Direcció facultativa
 • Direcció d'obra
 • Assessorament estructural a peu d'obra
 • Actuacions d'urgència/emergència

Elements singulars

 • Elements de gran contenció (dipòsits, fossars, sitges)
 • Passarel.les, ponts i altre obra pública complexa
 • Paviments, soleres i lloses d'alta resistència
 • Modelat, disseny i verificació d'elements FEM / MEF
 • Elements estructurals d'elevada complexitat
 • Normatives extrangeres i específiques