Nau Industrial a La Roca del Vallès (Barcelona)

  • Client: Productes Alimentaris La Perla, S.L.
  • Direcció Facultativa: MPa Enginyers
  • Localització: La Roca del Vallès
  • Superfície: 12.700 m2
  • Any del projecte: 2004 – 2006

Projecte executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut d'una nau logística del sector alimentari al Terme Municipal de La Roca del Vallès (polígon Can Jorn).