Cobert singular entre dues naus a Sta. Perpètua de la Mogoda (Barcelona)

  • Direcció Facultativa: MPa Enginyers
  • Localització: Sta. Perpètua de la Mogoda
  • Superfície: 288 m²
  • Any del projecte: 2013

La propietat, Mespack S.L, pretén construir un nou cobert entre les dues naus existents que té dins de la planta industrial ubicada al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, per a destinar-ho com a magatzem exterior per expedicions.
La propietat pretén cobrir l’espai existent entre les dues naus ubicades en la parcel·la 2 i 3 del solar, per tal de poder aprofitar aquesta zona com a magatzem exterior per la posterior expedició del producte acabat.
La propietat ha optat per projectar una coberta singular, de forma que s’aconsegueixi integrar el cobert amb les dues naus i alhora aconseguir un element singular distintiu de la marca.
La construcció estarà formada per estructura metàl·lica, mitjançant pòrtics i corretges amb perfils tubulars. La coberta serà lleugera i està formada per plaques de policarbonat cel·lular en la part exterior i planxa microperforada en la cara interior.
Es tracta d’una coberta lleugera executada a base de panells de policarbonat “minionda” en la cara exterior i a base de planxa de xapa microperforada a la cara interior.