Habitatge unifamiliar aïllat a l'Ametlla del Vallès (Barcelona)

  • Localització: L'Ametlla del Vallès
  • Superfície: 208 m²
  • Any del projecte: 2019

Habitatge unifamiliar aïllat composat per planta baixa i planta pis ubicat al Terme Municipal de l'Ametlla del Vallès.
L’estructura es resol mitjançant pilars metàl·lics HEA que sustenten lloses de formigó armat de 20 i 22 cm de gruix que configuren la planta baixa i l’altell d’aquest habitatge unifamiliar.
La fonamentació es resol amb sabates aïllades recolzades sobre l'estrat resistent.