Cobert sinusoïdal entre dos naus.

Important empresa suministradora de maquinària d’empaquetar aliments requereix d’un cobert entre dues de les seves naus per a aïllar de la pluja i del sol el moviment de mercaderies provinents del moll de càrrega comú.
Es dona importància especial a l’estètica ja que empreses d’alimentació d’arreu del món venen a inspeccionar les seves futures màquines.
El principal objectiu de l’avantprojecte és trobar la morfologia adequada per a tots aquests propòsits.
El material per a la formació de coberta es basarà en una capa superior a base de policarbonat per a evitar la pluja i una base inferior de xapa metàl·lica microperforada per a evitar la radiació solar directa.
De morfologies se’n presenten les 5 següents:

La propietat, coincident amb la opinió majoritària, opta per la opció sinusoïdal.
Després de comprovar la seva viabilitat tècnica i econòmica es procedeix a realitzar el projecte executiu.
L’estructura definitiva és la sgüent: