Cobert singular entre naus

Es tracta de fer un cobert entre dues naus per donar ombra i aïllar de la pluja als operaris que carreguin/descarreguin el material al moll de càrrega exterior.

A part de la funcionalitat d’aquest cobert, també s’ha buscat l’estètica ja que es tracta d’una empresa orientada en un 95% en l’exportació, per tant rep visitants d’arreu del món.

Una manera de trencar amb la regularitat dels dos volums que connecta és amb l’ús de formes corbes (sinusoïdals). I si es desplaça aquesta ona en cada pòrtic s’hi dòna una sensació de moviment.

Per a filtrar la llum, deixant una sensació de confort en el seu interior, tot mantenint als seus ocupants aïllats de la pluja, s’ha optat per una formació de coberta mitjançant policarbonat superiorment amb una xapa microperforada per sota.

Els resultats son els següents:

1 7 34 33 22 32

IMG_4344