Category Archives: Habitatges unifamiliars

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Les Franqueses del Vallès

L’estructura principal de l’edificació objecte d’aquest projecte son pilars i bigues metàl·liques (tipus HEB i IPE respectivament) d’on es recolzarà una xapa col·laborant per a formació de forjats. Les escales seran també amb base de …Read More

Plaça nº5, Urbanització El Plà – Lliçà d’Amunt

Es tracta d’un habitatge unifamiliar on s’han hagut de resoldre les geometries complicades del disseny arquitectònic de l’edificació, on apareixen molts desnivells entre plans, volums volats, plans inclinats i plecs de forjats. L’estructura resultant s’ha …Read More

Carrer Sant Baldiri, 14. Lliçà d’Amunt

Es tracta d’un edifici unifamiliar aïllat ubicat al carrer Sant Baldiri,14. L’edifici disposa d’un soterrani destinat a aparcament, planta baixa i dues plantes pis. La fonamentació es de tipus llosa massissa per reduir al mínim les deformacions diferencials produïdes pel substrat d’argiles …Read More

Carrer Pardal, 1. Lliçà d’Amunt

  Es tracta d’una vivenda unifamiliar aïllada al terme municipal de Lliçà d’Amunt. L’estrucutra està realitzada per mitjà de lloses massisses per a reduir el cantell del forjat, treballant amb llums irregulars de 4 a …Read More

Carrer Martí i Pol. Sant Hilari Sacalm. Girona.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 270 m² construïts, al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, província de Girona. La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó. …Read More

Carrer Les agudes. Arbúcies.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 300 m² construïts, al terme municipal d’Arbúcies. La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó. Els forjats son unidireccionals de biguetes …Read More