Plaça nº5, Urbanització El Plà – Lliçà d’Amunt

Es tracta d’un habitatge unifamiliar on s’han hagut de resoldre les geometries complicades del disseny arquitectònic de l’edificació, on apareixen molts desnivells entre plans, volums volats, plans inclinats i plecs de forjats. L’estructura resultant s’ha adaptat totalment a aquestes geometries desitjades per l’arquitecte projectista.

Els forjats que s’han emprat per resoldre l’arquitectura exigida ha estat a base de forjat reticular de 30 cm de cantell i nervis de 15 cm d’amplada. Existeixen lloses volades, tant de planes com inclinades, de 20 cm de cantell en tot el perímetre de l’edificació.

La coberta a quatre aigües s’ha resolt amb llosa massissa sobre pilars metàl·lics, s’ha resolt de forma  que no apareguin pilars centrals per poder aconseguir un espai diàfan en el sotacoberta.

El sòl on es recolza els fonaments té molt poca capacitat portant, per tant s’ha evitat executar una llosa de fonaments, encara que l’estudi geotècnic ho admet, i així evitar possibles patologies en l’estructura ja que té molts cosos volats sensibles a petits desplaçaments de l’estructura. En conclusió per millorar el comportament estructural s’ha projectat una solució de fonaments a base de pilotatge.

A continuació podeu consultar els plànols més representatius del projecte estructural.