Edifici d’oficines i nau industrial adossada a Santa Perpètua de la Mogoda.

Edifici d’oficines i nau industrial adossada per a l’ampliació de les instal·lacions d’una empresa subministradora de maquinària d’empaquetatge alimentari a Sta. Perpètua de la Mogoda al Carrer Mar Adriàtic 18, 2, Polígon Industrial La Torre Del Rector,

L’estructura de les oficines està realitzada per mitjà de lloses massisses per a la seva versatilitat alhora de realitzar pasos d’instal·lacions tant durant l’obra i com en la vida útil de l’activitat.  Els pilars són circulars de formigó excepte els mitgers que seràn de secció quadrada.

L’edificació d’oficines té la particularitat d’una escala de formigó de 4.5 metres de vol. Per a aconserguir-ho sense recòrrer a grans cantells, s’ha optat per una solució mixta d’acer-formigó. Es basa en un esquelet de bigues metàl·liques embegut en la llosa de formigó treballant conjuntament i tenint un cantell total de 25 cm.

Finalment l’edifici d’oficines té adosada una nau de 1600m², feta d’elements prefabricats amb llums de 21 metres.

La fonamentació tant de l’edifici d’oficines com de la nau industrial serà directa a base de sabates aïllades de formigó.