Rossella Vecchiato

Consultora Estructural

Consultora d’estructures des del 2006. Especialitzada en càlculs de fonamentació profundes i superficials, sistemes de contenció, estructures de formigó (forjats reticulars, unidireccionals i lloses massisses), estructures mixtes, metàl·liques i de fusta.

2002 /2003 – Estudis a l’estranger per un període de 10 mesos, realitzat a la “Universitat Politècnica de Catalunya”, a la ETSECCPB (Escola d’Enginyers de Camins de Barcelona).

2004/2005 - Llicenciatura en “Enginyeria d’Edificació” (“Ingegneria Edile” segons terminologia italiana) amb especialització en Estructura per la Universitat de Pàdua (“Università degli Studi di Padova”).

2006/2007 – Consultora d’estructures en l’enginyeria “GPO Ingenieria S.A.”

2007-2010 - Consultora d’estructures en l’enginyeria “Static Ingenieria S.A.P.”

2008/2009 – Màster en Management de la Construcció. Realitzat a la Universitat Ramón Llull-“La Salle” de Barcelona.

2011/Actualitat - Consultora d’estructures en “MPa Enginyers”