Compromís

Treballar amb MPa Enginyers és garantia de compromís.

Perqué oferim,

  • Pressupost orientatiu del cost del projecte
  • Tarifes competitives
  • Contacte directe amb el client
  • Estudi personalitzat de l’estructura
  • Assessorament estructural des de l’avantprojecte fins a la direcció d’obra
  • Optimització de l’estructura a nivell de cost d’execució i de facilitat de construcció
  • Realització d’amidaments i/o pressupost de l’estructura
  • Termini de lliurament ajustats a la complexitat del projecte i compliment d’aquest