Carrer Banys 160-162, La Garriga

Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat a l’entrada del centre de La Garriga.

L’edifici disposa de dos soterranis amb 24 places d’aparcament, planta baixa ambn dos locals comercials i tres plantes pis amb 15 habitatges, ocupant un total d’una superfície de 2.500 m². L’estructura és a base de pantalles de formigó armat, sabates aïllades, forjats reticulars i pilars de formigó armat.