Author Archives: admin

Carrer Ponent 2-6, Anglès (Girona)

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de planta baixa, 2 plantes pis, coberta i soterrani. Per motius geotècnics del terreny l’estructura s’ha hagut de plantejar amb tres juntes estructurals. A efectes estructurals podem parlar de  tres …Read More

U.A. 13a, Zona TI. Sta Agnes de Malanyanes.

Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat a l’entrada Santa Agnés de Malanyanes. L’edifici disposa d’un soterrani amb 39 places d’aparcament, planta baixa amb dos locals comercials i tres vivendes i tres plantes pis amb 22 …Read More

Edifici d’aparcaments. Carrer Hospital. Sant Hilari Sacalm.

Es tracta d’un edifici destinat a aparcament. Disposa de planta baixa i planta pis os s’hi ubiquen 29 places d’aparcament. L’estructura es basa en forjats reticulars i pilars de formigó. La fonamentació és directa per …Read More

Carrer Sant Baldiri, 14. Lliçà d’Amunt

Es tracta d’un edifici unifamiliar aïllat ubicat al carrer Sant Baldiri,14. L’edifici disposa d’un soterrani destinat a aparcament, planta baixa i dues plantes pis. La fonamentació es de tipus llosa massissa per reduir al mínim les deformacions diferencials produïdes pel substrat d’argiles …Read More

Psg. de la Muntanya, 102. Granollers

  Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat al Passeig de la Muntanya, 102 de Granollers.   L’edifici disposa d’un soterrani destinat a aparcament comunitari, planta baixa detinat a local comercial i cinc plantes pis amb …Read More

Carrer Major,1. Lliçà d’Amunt

  Es tracta d’un edifici d’habitatges al centre de Lliçà d’Amunt. L’edifici disposa de planta baixa on s’ubiquen dos locals comercials i dos plantes pis on s’hi emplacen 3 habitatges. L’estructura és sabates aïllades i …Read More

Carrer Banys 160-162, La Garriga

Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat a l’entrada del centre de La Garriga. L’edifici disposa de dos soterranis amb 24 places d’aparcament, planta baixa ambn dos locals comercials i tres plantes pis amb 15 habitatges, …Read More

Carrer Pardal, 1. Lliçà d’Amunt

  Es tracta d’una vivenda unifamiliar aïllada al terme municipal de Lliçà d’Amunt. L’estrucutra està realitzada per mitjà de lloses massisses per a reduir el cantell del forjat, treballant amb llums irregulars de 4 a …Read More

Carrer Martí i Pol. Sant Hilari Sacalm. Girona.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 270 m² construïts, al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, província de Girona. La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó. …Read More

Carrer Les agudes. Arbúcies.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 300 m² construïts, al terme municipal d’Arbúcies. La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó. Els forjats son unidireccionals de biguetes …Read More